De John F. Kennedygroep

Onze scoutinggroep, John F. Kennedy, aan de Bosrand in Almelo bestaat al meer dan 80 jaar en is een levendige en actieve scoutinggroep.

Dankzij de inzet van meer dan vijftig vrijwillige en actieve kaderleden kunnen wij het spel van Scouting aanbieden aan uw kind. Ons Groepsbestuur ondersteunt de kaderleden en heeft tevens de contacten tussen de vereniging en de stichting J.F.Kennedy. Deze stichting is er ter behartiging van de materiële zaken zoals het terrein, de gebouwen en het materiaal.

Naast leidinggevende en bestuurlijke kaderleden zijn meerdere vrijwilligers actief als magazijnbeheerders, groepsbegeleiders, vertrouwenspersonen, medewerkers onderhoudsploeg en nog veel meer. De spelavonden voor de jeugd van de verschillende speltakken worden op doordeweekse avonden of (woensdag)middag gehouden.

Geschiedenis

In 1932 werd door Kapelaan Baas de mgr. Nolens-groep opgericht en vanwege de grote belangstelling werd in 1937 een 2e groep (Ludgerusgroep) in het leven geroepen. Deze laatste huisvestte zich in ons huidige kraaienbos. Ze kregen daar een eigen blokhut; een houten bouwwerk met aan de voorkant ruimte voor de verkenners en aan de achterkant een ruimte voor de welpen. Na de oorlog zijn de twee groepen samengevoegd tot de St. Walfridusgroep. In dezelfde tijd werd er ook een meisjesgroep opgericht. Deze Lidwinagroep verhuisde na verloop van tijd ook richting de Bosrand op het terrein aan de Manegeweg, waar nu onze ”kleine blokhut” staat. Rond 1960 gingen de St. Walfridusgroep en de Lidwinagroep steeds meer samenwerken, wat uiteindelijk in 1964 leidde tot een samenvoeging naar de John F. Kennedygroep.

De Kennedygroep heeft nog steeds zijn terrein met gebouwen in het “Kraaienbos” aan de Bosrand en het “Hondenbos” aan de Manegeweg. Deze maakten vroeger deel uit van het landgoed van de Graaf van Almelo. In 1988 zijn de terreinen met gebouwen in eigendom gekomen van de Stichting Scouting J.F. Kennedy. Rond 1980 zijn onze 3 gebouwen vollediggerenoveerd. In de afgelopen 10 jaar hebben verschillende verbouwingen plaats gevonden en zijn de gebouwen aangepast aan deze tijd, met onder andere douches, slaapzaal en Wifi.

Want-plezier-staat-voorop

Speltakken

Voor elke leef­tijds­groep vanaf 5 jaar is er plaats binnen onze groep. Van de Be­vers tot
Ka­bou­ters, Wel­pen, Scou­ts, Verken­ners, Rowans of Pi­vo’s, voor elke leeftijdscategorie hebben wij een aangepast programma. Ben je ouder dan 23 jaar, maar lijkt het je toch leuk om je vrijwillig in te zetten voor onze groep, dan is er pla­ats als lei­ding, bestuurs­lid of
ge­woon voor inci­dente­le on­der­steu­ning bij di­verse groepsactiviteiten (NDLG).

Bevers
Welpen
Scouts
Explorers
Roverscouts
Kennedy kampvuur

SPELTAKKEN,

Leeftijd en tijden

Bevers (j/m)

5 tot 7 jaar
Opkomst: woensdagmiddag
van 15.30 tot 17.00 uur
Locatie: Manegeweg

Kabouters (m)

7 tot 11 jaar
Opkomst: dinsdagavond
van 18.15 tot 19.45 uur
Locatie: Manegeweg

Welpen I (j)

7 tot 9 jaar
Opkomst: woensdagavond
van 18.00 tot 19.30 uur
Locatie: Bosrand

Welpen II (j)

9 tot 11 jaar
Opkomst: donderdagavond
van 18.30 tot 20.00 uur
Locatie: Bosrand

Scouts (j/m)

11 tot 13 jaar
Opkomst: dinsdagavond
van 19.00 tot 20.45 uur
Locatie: Bosrand

Verkenners (j/m)

13 tot 16 jaar
Opkomst: maandagavond
van 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Bosrand

Rowans (j/m)

16 tot 18 jaar
Opkomst: woensdagavond
van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: Nieuwe Den

Pivo's (j/m)

18 tot 23 jaar
Opkomst: vrijdagavond
van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: Nieuwe Den