Complex Bosrand

"Kraaienbos"

Het terrein aan de Bosrand is ca 1,3 ha groot en wordt van oudsher het "Kraaienbos" genoemd. Het is een omheind en afgesloten bebost terrein met
vooral oude eiken- en beukenbomen.
Vanaf de poort op de hoek van de Kolthosingel/Bosrand kom je via een klinkerpad bij het open, verharde, voorplein van het groepsgebouw.
Dit wordt veelal gebruikt als parkeervoorziening en/of trapveldje.

Achter het groepsgebouw ligt een tegelpad dat voert naar de achteringang aan de Manegeweg. In het bosgedeelte achter het groepsgebouw is een open cirkelvormig grasveld dat grenst aan de kampvuurkuil.
Het grasveld kan gebruikt worden als speelveld en/of kampeerlocatie voor groepen, die een aaneengesloten tentenopstelling wensen.
Verder zijn er verspreid in het bos meerdere open kampeerplekken.

Vanaf de ingang aan de Kolthofsingel tot aan de achteringang aan de Manegeweg is straatverlichting aanwezig.
Zowel het trapveldje aan de voorzijde van het groepsgebouw en het grasveld aan de achterzijde kan voor eventuele
buitenspelen in de avond apart verlicht worden.
Naast het groepsgebouw staan een schommel en een klimrek voor de kleinere jeugd.