Verblijfsregels

Groepsverblijf wordt alleen toegestaan indien voldoende en capabele leiding gedurende de gehele verblijfsduur aanwezig is.
Indien het een scoutingkamp betreft, moet minimaal 1 aanwezig staflid in het bezit zijn van de kampeererkenning van Scouting Nederland.

In het bos en in de groepsgebouw(en) dient men voorzichtigheid met vuur te betrachten.
Kampvuur mag alleen (in beperkte vorm) worden ontstoken op de vuurplaats voor de kampvuurkuil.
Hierbij mag alleen (schoon) brandhout voor worden gebruikt.
Beschadigingen aan bomen, gebouwen en interieur dient te worden voorkomen.

Schades worden op de veroorzaker verhaald (zie huurcontract).
Het groepsgebouw en het (bos)terrein dient bij vertrek schoon te worden opgeleverd.
Groepen kunnen de vuilnis in de daarvoor bestemde rolcontainer deponeren.

Rust op het terrein is gewenst. Houd radiogeluiden beperkt van volume.
Zorg ervoor dat de aangrenzende bewoners geen overlast ondervinden en dat ’s avonds na 23.00 uur stilte in acht wordt genomen.

Auto's en bromfietsen mogen op de onverharde terreingedeelten beslist niet rijden.
Parkeren kan op de daarvoor aangewezen verharde plaatsen.
De beheerder is ten allen tijde gerechtigd bepaalde regels toe te voegen of te wijzigen.
Het niet naleven van de regels kan verwijdering tot gevolg hebben.